Yhdistykset

Luohualla toimivat yhdistykset ovat Luohuan Maaseutuyhdistys ry, Luohuan Seudun Erämiehet ry, Luohuan Hevosystävät ry ja Luohuan Rauhanyhdistys.

Luohuan Maaseutuyhdistys ry

Maaseutuyhdistys on kaikkia Luohuan kyläläisiä ja mökkiläisiä yhdistävä yhdistys. Maaseutuyhdistyksen tavoitteena on luoda ja ylläpitää hyvää kylähenkeä, edistää yhteisön yhteistoimintaa, ihmisten välistä kanssakäymistä sekä ylläpitää ja kehittää maaseudun kulttuuriperinnettä ja – palveluita. Yhdistys on kylällä aloitteiden tekijä, lausuntojen antaja ja toimija kyläyhteisön edistämiseksi ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Viime vuosina toiminta on ollut näkyvimmin esillä Ryskypäivässä ja Tönkyräkankaan majan huollossa. Yhdistys on myös vuosittain tarjonnut luohualaisille nuorille kesätyöpaikkoja.

Lisäksi Maaseutuyhdistykseltä voi vuokrata käyttöön Topi-ruuvia, perunannostokonetta, betonimyllyä, astiastoa 60-70 hengelle kokonaan tai osittain (pelkkä kahvi- tai ruoka-astiasto) sekä perkolaattoria (40-100 kuppia).

Maaseutuyhdistyksen jäsenmaksu per talous on 5€.

Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen luohuanmaaseutuyhdistys@gmail.com tai puhelimitse PJ Päivi Pietarila / 0405908574.

Luohuan Seudun Erämiehet ry

Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoen kunnassa Luohuan kylällä toimiva metsästysseura on perustettu vuonna 1979. Maita seuran käytössä on n. 17 000 hehtaaria. Jäseniä seurassa on n. 300. Lisätietoja seurasta löydät seuran omilta Facebook-sivuilta.

Seuran puheenjohtajana toimii Marko Ruotsalainen, jonka tavoittaa numerosta 0405485789 ja sähköpostitse osoitteesta mjruotsalainenky@gmail.com.

Luohuan Hevosystävät ry

Luohualla hevosharrastajat saavat apua toisiltaan. Yhdistyksen tavoitteena on jakaa tietoa ja tuoda tunnetuksi hevosten monipuolista käyttöä. Kaikenrotuiset ja -väriset hevoset ovat omistajiensa kanssa tervetulleita mukaan toimintaan! Yhtenä ajatuksena hevosystävien toiminnassa on ylläpitää vanhoja hevosmiestaitoja. Luohuan hevosystävät ry onkin merkittävässä roolissa vuosittain järjestettävässä Ryskypäivän työnäytöksessä.

Yhteydenotot yhdistykselle osoitteeseen luohuanhevosystavat@gmail.com. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Matti Launonen, jonka tavoittaa sähköpostitse osoitteesta Mattitlaunonen@gmail.com.

Luohuan rauhanyhdistys